REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW

1. Sprzedaż i Rezerwacja biletów
1. PLANETA JUBLAMA SP. Z O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Bajki Pana Kleksa.Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29
2. Do dokonania zakupu online biletów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub posiadanie aktywnego konta w systemie biletowym dostępnym pod adresem: http://bilety.bajkapanakleksa.pl.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a JuBlaMa zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie http://bilety.bajkapanakleksa.pl:
rejestracji Kupującego
złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
Kupujący może zakupić bilet bez rejestracji w serwisie – zobowiązany jest podać wszystkie dane, jakie w takiej sytuacji są wymagane.
Uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pomocą First Data Polska S.A., kartą lub przelewem online,
otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
4. Po potwierdzeniu wpłaty, Klient otrzyma maila z biletami w załączniku w formie PDF. Bilety są numerowane.
5. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przez First Data Polska S.A., poprzez kartę płatniczą lub przelewem online.
7. Bilety pozostają własnością JuBlaMa do czasu odnotowania przez JuBlaMa potwierdzenia dokonania przelewu na konto bankowe JuBlaMa.
8. Zapłata za zamówienie, która nie zostanie potwierdzona w ciągu 15 minut (w przypadku zamówienia biletów grupowych termin ten wynosi 14 dni) od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
9. Płatności za bilety obsługiwane są przez First Data Polska S.A. ,z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, za pośrednictwem portalu internetowego www.polcard.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.7 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę First Data Polska S.A., właściciela portalu polcard.pl /www.polcard.pl/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować.
10. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego First Data Polska S.A.
11. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
12. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia m.in. NIP, nazwę firmy, dane adresowe siedziby firmy, telefon.
13. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez JuBlaMa.
14. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety;
normalne,
ulgowe,
grupowe rodzinne 2+2
kontrolne
bilet za 3 zł
bilet na dodatkowe dzieckona
określone warsztaty
vouchera prezentowego na zwiedzanie Bajki Pana Kleksa.
15. Ceny powyższych biletów określone są w cenniku.
16. Do zakupu biletu ulgowego są upoważnieni: dzieci do lat 12, osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego wiek lub stopień niepełnosprawności.
17. Do zakupu biletu za 3 zł są upoważnieni: dzieci do lat 2, osoby powyżej 70, opiekun osoby niepełnosprawnej za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki.
18. Bilet wstępu obowiązuje zarówno dziecko jak i osobę dorosłą (wykupując bilet dla dziecka, Opiekun jest zobowiązany do wykupienia biletu także dla siebie).
19. Nie ma możliwości zakupu biletu wyłącznie dla dziecka i pozostawienia go pod opieką animatora Bajki.
20. Możliwa jest rezerwacja biletów na wydarzenia i eventy organizowane w ramach Bajki Pana Kleksa.
21. Rezerwacja biletów innych niż grupowe dokonywana jest jedynie internetowo, za pośrednictwem konta na stronie bilety.bajkapanakleksa.pl
22. Aby zarezerwować termin wizyty posiadając voucher prezentowy należy zadzwonić do Bajki Pana Kleksa na numer podany voucherze.
23. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia – są nieważne.
24. Kupujący drukuje bilet/bilety po przesłaniu ich przez JuBlaMa.
25. Bilety uprawniają wejście na ekspozycję do 15 minut od zakupionej godziny.
26. Istnieje możliwość rezerwacji lub kupna biletu indywidualnych najpóźniej w dniu wizyty, pod warunkiem, że są dostępne miejsca na wstęp do Bajki Pana Kleksa.
27. W przypadku warsztatów organizowanych przez JuBlaMa, bilety na ściśle określone wydarzenie, będzie sprzedany oddzielnie lub wspólnie z standardowym biletem, w zależności od postanowień JuBlaMa.
28. Rejestrując się, Kupujący zobowiązany jest podać dane dotyczące: imienia, nazwiska, numer telefonu, adres e-mail.
29. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. ZASADY SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW GRUPOWYCH
1. Bilety grupowe przeznaczone są dla grupy zorganizowanej liczącej co najmniej 15 osób i jednego opiekuna na każde rozpoczęte 15 osób. W przypadku grupy z osobami niepełnosprawnymi, liczba opiekunów podlega indywidualnemu uzgodnieniu. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za uczestników grupy przez cały czas przebywania na terenie Wytwórni Kultury, Nauki i Zabawy.
2. Rezerwacja biletów grupowych może nastąpić przez Internet, przez osobę odpowiedzialną za kontakt ze szkołami lub właściwego agenta handlowego.
3. Zarezerwowane bilety należy opłacić przez Internet lub przelewem na konto bankowe JuBlaMa w ciągu 14 dni od daty złożonej rezerwacji.
4. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed terminem wizyty.

3.  Reklamacje, zwrot i wymiana biletów
Z1.Bilety i vouchery, za wyjątkiem biletów grupowych nie podlegają zwrotowi.
2. Nie istnieje również możliwość zmiany terminu przy bilecie indywidualnym.
3. W przypadku biletów grupowych istnieje możliwość wymiany na voucher upoważniający do wejścia do Bajki Pana Kleksa dla osób, które z powodu choroby lub innych przyczyn nie wykorzystały biletu. Voucher jest ważny przez 3 miesiące.
4. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adresy mailowe: bilety@bajkapanakleksa.pl.

4. Postanowienia końcowe
M1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej JuBlaMa nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. JuBlaMa zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem bajkapanakleksa.pl a także zgodnie z RODO.
3. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
4. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
5. JuBlaMa nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej.